VAT

VAT i inne podatki pośrednie stanowią ponad 70% wpływów budżetowych będąc tym samym ważnym obciążeniem dla firm i wpływając istotnie na ich płynność finansową. Pomagamy przedsiębiorstwom tak ustrukturyzować przepływy finansowe, uwzględniając specyfikę danego podmiotu oraz warunki, w których działa, aby maksymalnie ograniczyć niepotrzebne finansowanie VAT, tak u klientów polskich, jak i dokonujących transakcji międzynarodowych.

Naszym klientom oferujemy indywidualne rozwiązania spełniające nie tylko wymogi formalne, ale też wpisujące się w przyjęte przez nich założenia operacyjne – obecne oraz przyszłe. Tym bardziej, że ze względu na różne interpretacje przepisów, stawka, moment podatkowy, a czasem nawet sam fakt obciążenia płatności podatkiem VAT, mogą budzić wątpliwości. Dzięki przynależności do globalnej sieci Taxand mamy dostęp do międzynarodowego know-how mając równocześnie lokalną wiedzę na temat możliwości, jakie daje harmonizacja podatków w ramach UE.

Na bieżąco monitorujemy zmieniające się przepisy prawa w zakresie VAT oraz często różne interpretacje organów podatkowych i sądów administracyjnych, co pozwala nam szybko i skutecznie doradzać klientom w zakresie bieżącego dostosowywania rozliczeń w VAT. Nasz zespół oferuje usługi mające na celu ograniczenie potencjalnego ryzyka związanego z tą sytuacją. Opracowujemy procedury, wewnętrzne instrukcje działania i mechanizmy kontrolne pozwalające na zapewnienie poprawności dokonywanych rozliczeń.