Doradztwo technologiczne

Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Otwarte Innowacje – Wspieranie Transferu Technologii”.

Skuteczne wdrażanie pomysłów na nowe usługi i produkty jest obecnie jednym z ważniejszych warunków budujących pozycję rynkową firmy względem krajowych czy też globalnych graczy. Rozwiązań technologicznych jest dużo dlatego tak ważne jest aby skoncentrować się tylko na tych, które przyniosą firmom konkretne korzyści ekonomiczne. Planując nabycie a następnie wdrożenie wartości niematerialnych i prawnych, przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę szereg wymogów. Jako akredytowany doradca w zakresie usług o charakterze technologicznym wspieramy naszych klientów przy realizacji transakcji transferu technologii.

Zakres usług obejmuje:

Skorzystanie z naszych usług doradczych umożliwi przedsiębiorcy kompleksowe przygotowanie się do transakcji oraz uzyskanie refundacji poniesionych kosztów do wysokości 85% w ramach programu „Sieć otwartych innowacji” realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

 

Grzybowska Park

Crido Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail