Doradztwo biznesowe i zarządzanie innowacjami

Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami w Crido Taxand (Business & Innovation Consulting) to ponad 40-osobowy zespół doświadczonych specjalistów, którzy doradzają międzynarodowym firmom i polskim przedsiębiorcom, w tym start-upom.

Jako firma doradcza wspieramy naszych klientów w procesie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć oraz ich finansowania, włączając w to wsparcie w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej na projekty B+R, inwestycyjne i prośrodowiskowe.

Kompleksowo pomagamy naszym klientom w skutecznym prowadzeniu procesów biznesowych uwzględniając przy tym aspekty prawno-podatkowe czy związane z własnością intelektualną.

Kluczowe obszary naszych kompetencji to:

  • dotacje i ulgi,
  • innowacje i B+R,
  • modelowanie finansowe i wyceny,
  • doradztwo biznesowe,
  • partnerstwo publiczno-prywatne (PPP).

Michał Gwizda

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Szymon Żółciński

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Magdalena Zawadzka

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail