Własność intelektualna (IP)

Innowacyjność przedsiębiorstwa może przejawiać się w wielu obszarach działalności. Istotne jest jednak zidentyfikowanie posiadanego potencjału, przygotowanie zespołu pracowników oraz podjęcie współpracy ze strategicznymi partnerami. Złożoność procesu wiąże się często z dedykowanym doradztwem biznesowym, co pozwala na efektywne zarządzanie innowacjami.

 W obszarze IP oferujemy:

  • ustalenie optymalnej strategii innowacji w oparciu o IP (evidence based & data driven),
  • audyt IP, w tym pogłębiona analiza posiadanego portfolio oraz istniejących procedur,
  • benchmarking działalności technologicznej konkurencji,
  • analizę trendów technologicznych i identyfikację nisz rozwojowych (terytorialnych i technologicznych),
  • sporządzanie raportów o stanie techniki oraz analizę czystości i zdolności patentowej, w szczególności na potrzeby pozyskiwania finansowania,
  • warsztaty dla działów B+R w zakresie wykorzystywania własności intelektualnej w działalności B+R,
  • w przypadku potrzeby nabycia technologii, identyfikację zewnętrznych źródeł nabycia technologii i potencjalnych partnerów technologicznych oraz autorów technologii (np. jednostek naukowych, centrów transferu technologii, funduszy VC, wynalazców itp.).

Michał Gwizda

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Szymon Żółciński

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Magdalena Zawadzka

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail