Ulga B+R

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową jest jednym z najnowszych (funkcjonującym od stycznia 2016 roku) instrumentów wsparcia innowacyjnej działalności polskich firm. Sukcesywnie jednak zyskuje na znaczeniu, ze względu na możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania określonych rodzajowo kosztów (tzw. kosztów kwalifikowanych) związanych z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Tym samym zapewnia wymierne korzyści wszystkim przedsiębiorcom ponoszącym wydatki kwalifikowane w związku z realizowanymi innowacjami.

Zapewniamy klientom kompleksowe wsparcie w uzyskaniu ulgi B+R. Nasze usługi w tym zakresie obejmują kluczowe etapy procesu wnioskowania:

  • analizę realizowanych przez spółkę projektów z perspektywy przepisów podatkowych dotyczących działalności B+R,
  • zdefiniowanie dostępnej puli kosztów kwalifikowanych, które spółka może odliczyć w ramach ulgi B+R,
  • przygotowanie wniosku o interpretację podatkową w celu odpowiedniego zabezpieczenia pozycji podatkowej podmiotu,
  • przygotowanie propozycji zmian organizacyjnych pozwalających na zwiększenie efektywności korzystania z ulgi B+R, przy uwzględnieniu funkcjonalności od strony operacyjno-biznesowej.

Ulga w podatku dochodowym związana z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej przysługuje przedsiębiorcom wszystkich branż, którzy regularnie ponoszą wydatki kwalifikowane i wykazują je w ewidencji.

 

Michał Gwizda

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Szymon Żółciński

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Magdalena Zawadzka

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail