Transakcje / M&A / Private equity

Odpowiednie przygotowywanie transakcji wymaga właściwego podejścia od wszystkich stron procesu, w tym od doradców, sprzedawcy i nabywcy. Z jednej strony, odpowiednie zaplanowanie struktury nabycia lub sprzedaży pozwala na osiągnięcie dodatkowych korzyści zwiększających ogólną efektywność inwestycji. Z drugiej strony, w trakcie samego procesu negocjacji wymagane jest aktywne i dynamiczne reagowanie na pojawiające się kwestie, do czego niezbędne jest właściwe doświadczenie i przygotowanie doradcy. Jednocześnie dla klientów kluczowa jest orientacja doradców na znajdowanie rozwiązań posuwających proces do przodu oraz rozumienie jego dynamiki i związanych z nią oczekiwań w stosunku do konsultantów.

Dla naszych klientów przygotowujemy i wdrażamy struktury pozwalające na skuteczne połączenie kosztów finansowania zakupu z przychodami generowanymi przez podmiot przejmowany, efektywną dystrybucję zysków z inwestycji, jak również na przygotowanie aktywów do sprzedaży w sposób gwarantujący największą elastyczność.

Nasi doradcy posiadają wieloletnie doświadczenie w organizacji procesów nabycia/sprzedaży. Dzięki przynależności do Taxand możemy szukać rozwiązań międzynarodowych, a bieżąca współpraca na projektach z kolegami z innych biur Taxand na świecie umożliwia oferowanie klientom jednej, jasnej porady uwzględniającej uwarunkowania wszystkich krajów zaangażowanych w transakcję.

Partnerzy prowadzący projekty posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w doradzaniu polskim i międzynarodowym klientom przy największych transakcjach na rynku. Pozwala nam to na bieżąco i adekwatnie do sytuacji reagować na kwestie pojawiające się w trakcie negocjacji z uwzględnieniem typowej dla tych procesów dużej dynamiki działania.

Andrzej Puncewicz

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail

Paweł Toński

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail