Sektor Publiczny

Zespół doradztwa dla sektora publicznego to grupa ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w obszarze podatkowo-rachunkowym, finansowym, prawnym oraz dotyczącym pozyskiwania funduszy europejskich.

Doradzamy podmiotom z sektora publicznego (jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom i zakładom budżetowym, jak również spółkom komunalnym) w zakresie podatków, partnerstwa publiczno-prywatnego, pozyskiwania finansowania od banków komercyjnych i ze środków Unii Europejskiej oraz zagadnień prawnych. Zakres naszych usług konsultingowych obejmuje również projekty z obszaru konsultacji społecznych oraz tworzenia budżetów obywatelskich. Realizujemy również szkolenia dla pracowników sektora publicznego.

W zależności od konkretnych potrzeb klientów łączymy kompetencje naszych ekspertów, którzy pracując w ramach interdyscyplinarnych zespołów, kompleksowo pomagają klientom w różnych obszarach ich działania.

Skutecznie wspieramy jednostki sektora publicznego w rozwiązywaniu ich problemów, wskazując sposoby, które pomagają w budowaniu efektywnych i bezpiecznych rozwiązań m.in. w następujących zagadnieniach.

Podatki

 • Przygotowywanie i wdrażanie optymalnych modeli finansowania inwestycji pozwalających na minimalizację kosztu nieodliczalnego VAT (inwestycje w szkoły, przedszkola, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe, itp.)
 • Weryfikacja możliwości odzyskania VAT za nieprzedawnione okresy rozliczeniowe,
 • Wdrażanie efektywnych rozliczeń opartych na współczynniku VAT
 • Pomoc w weryfikacji i prawidłowym określaniu zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, w tym za przeszłe okresy rozliczeniowe
 • Pomoc w określaniu skutków podatkowych sprzedaży majątku, w tym w szczególności nieruchomości
 • Wsparcie w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Finanse

 • Strukturyzacja transakcji finansowania projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod finansowania pozabudżetowego, w tym organizacja programów emisji obligacji przychodowych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Strategia zabezpieczania ryzyka stóp procentowych oraz ryzyka walutowego przy transakcjach finansowania projektów inwestycyjnych

Prawo

 • Opracowanie i wdrażanie rozwiązań umożliwiających i usprawniających prowadzenie konsultacji społecznych
 • Opracowanie i wdrażanie rozwiązań umożliwiających i usprawniających tworzenie budżetów obywatelskich
 • Bieżące doradztwo dotyczące zagadnień prawno-administracyjnych i proceduralnych

Fundusze Europejskie

 • pomoc w pozyskiwaniu finansowania z funduszy Unii Europejskiej, unijnych inicjatyw typu JESSICA, jak również programów krajowych, m.in. ze środków NFOŚiGW czy NCBiR.

Roman Namysłowski

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail