Postępowania i spory

Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę w zakresie ich reprezentowania na każdym etapie postępowania przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

Specjalizujemy się w sporach podatkowych, administracyjnych, cywilnych oraz gospodarczych, jak również postępowaniach zabezpieczających oraz egzekucyjnych. Nasze usługi obejmują – oprócz zastępstwa procesowego – prowadzenie postępowań w sprawach o zapłatę wynagrodzenia, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie, jak również polubowne zakończenie sporu, negocjacje ugody sądowej oraz sprawy karne skarbowe.

Dzięki współpracy naszych ekspertów z zespołu prawnego, doradztwa europejskiego oraz doradców podatkowych oferujemy klientom kompleksowe i skuteczne doradztwo w zakresie sporów i postępowań. Przykładem tego są liczne sprawy zakończone sukcesem dla naszych klientów, m.in.: uzyskanie dotacji w kwocie przekraczającej 40 mln PLN na skutek postępowania przed NSA czy odzyskanie spornego wynagrodzenia w kwocie 3,5 mln zł w wyniku wygranej przed sądem powszechnym.

Andrzej Puncewicz

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail

Jakub Ziółek

Partner Zarządzający
Crido Legal

Wyślij e-mail