Polscy przedsiębiorcy

Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki w ciągu ostatnich 20 lat oraz skuteczność i inwencja naszych przedsiębiorców spowodowały, że krajowe przedsięwzięcia coraz częściej osiągają taką skalę działania, przy której zewnętrzny doradca może pomóc osiągnąć jeszcze więcej. Skupiamy się na proponowaniu rozwiązań podatkowych, prawnych oraz finansowych pozwalających zwiększyć wartość prowadzonego biznesu i/lub zapewnić odpowiedni komfort działania przedsiębiorcy. Jednocześnie rozumiemy podejście przedsiębiorców skupionych na realizowaniu zadań, znajdowaniu rozwiązań i dynamicznym ich wdrażaniu, a w mniejszym stopniu analizujących szczegółowo techniczne zagadnienia prawne czy podatkowe.

Proponujemy rozwiązania dopasowane do skali biznesu i potrzeb przedsiębiorcy, gdyż uważamy, że nie w każdym przypadku konieczne są zaawansowane struktury międzynarodowe. Współpracujemy zarówno z osobami z listy najbogatszych polskich inwestorów, jak i z przedsiębiorcami średniej wielkości. Oferujemy nasze usługi między innymi przy sprzedaży lub nabyciu aktywów, finansowaniu nowych inwestycji, wewnętrznych reorganizacjach oraz inwestycjach zagranicznych.

Przygotowujemy rozwiązania pozwalające na efektywną dystrybucję majątku z uwzględnieniem potrzeb inwestora, jego rodziny oraz skali działalności. Wskazujemy optymalne źródła wsparcia ze źródeł publicznych dla działalności przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju, od dotacji na nowe inwestycje i projekty biznesowe, przez zwolnienia podatkowe, inwestycje prośrodowiskowe, aż po wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i szkolenia pracowników.

Nasze doświadczenie oraz wiedza pozwalają połączyć doradztwo o charakterze podatkowym, prawnym, finansowym oraz biznesowym tak, aby oferować wszechstronne rozwiązania zgodne z potrzebami przedsiębiorców. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi doradców skutecznie łączymy różne elementy optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw umożliwiając naszym klientem stały rozwój przy ograniczaniu ryzyk związanych z prowadzeniem ich biznesu.

Michał Gwizda

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Paweł Toński

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail