Partnerstwo Publiczno-Prywatne – PPP

Proces pozyskiwania finansowania dla projektów realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wymaga szczegółowego przygotowania dokumentacji procesowej, analiz finansowych, modelu finansowego, a  ponadto przeprowadzenia negocjacji oraz pozyskania źródeł finansowania projektu.

Na potrzeby realizacji projektów w formule PPP tworzymy zespoły ekspertów z różnych dziedzin, w tym:

  • pozyskiwania dofinansowania,
  • wycen i modelowania finansowego,
  • prawa.

W ramach interdyscyplinarnych zespołów pomagamy przedsiębiorcom przeprowadzić proces negocjacyjny z partnerem publicznym oraz przygotować niezbędną dokumentację, w tym model finansowy planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Efektami powyższych prac, obok analiz finansowych, są dokumenty niezbędne dla wewnętrznego procesu decyzyjnego po stronie partnera prywatnego oraz pozyskania finansowania zewnętrznego.

Wspieramy również partnerów publicznych w zakresie:

  • przygotowania do procesu PPP (analiz przedrealizacyjnych),
  • przygotowania dialogu z partnerami prywatnymi,
  • tworzenia modelu finansowego przedsięwzięcia i modelu PSC.

Uzupełnieniem powyższych usług jest również weryfikacja przygotowanej dokumentacji i modelu finansowego, a także opracowanie projektu zmian do umowy PPP.

>> Modele finansowe na potrzeby Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Michał Gwizda

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Szymon Żółciński

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Magdalena Zawadzka

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail