Nowe inwestycje

Wspieramy przedsiębiorców w optymalizacji procesów inwestycyjnych. Naszym atutem jest kompleksowe podejście do różnego rodzaju inwestycji uwzględniające zarówno specyfikę danego inwestora, jak i jego potrzeby. Oferujemy zarówno usługi optymalizujące inwestycje pod kątem źródeł ich finansowania (dotacje, ulgi, preferencyjne finansowanie), jak i podatkowym oraz prawnym.

Wspieramy naszych klientów już we wstępnej fazie planów inwestycyjnych, co umożliwia nam skuteczne przygotowanie projektów pod kątem wsparcia ich ze źródeł publicznych przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka związanego z korzystaniem z pomocy publicznej.

Wspieramy zarówno nowe inwestycje typu greenfield, jak i brownfield, niezależnie od branży klienta, zwłaszcza w obszarze budowy i rozbudowy fabryk i zakładów produkcyjnych, procesów modernizacji przedsiębiorstw, inwestycji badawczo-rozwojowych, tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych centrów usług wspólnych, inwestycji z obszaru ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz inwestycji optymalizujących zużycie energii i wykorzystanie oraz zagospodarowanie odpadów.

Połączenie wiedzy naszych doradców podatkowych, prawnych i z zespołu doradztwa europejskiego pozwala nam na proponowanie przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje kompleksowych rozwiązań w zakresie:

  • struktury nabycia lub wewnętrznych reorganizacji po nabyciu,
  • sposobów finansowania inwestycji z uwzględnieniem wszelakich instrumentów pomocy publicznej (dotacje, preferencyjne pożyczki, ulgi podatkowe), jak i przepisów podatkowych,
  • właściwej lokalizacji projektów z uwzględnieniem możliwych lokalizacji w specjalnych strefach ekonomicznych,
  • bieżącego doradztwa w trakcie procesu inwestycyjnego, jak i po uruchomieniu inwestycji.

Pracujemy dla jednych z największych i najbardziej prestiżowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz inwestycji przedsiębiorców krajowych w wielu obszarach, w tym przede wszystkim dla branży samochodowej, lotniczej, produkcji papieru i opakowań, energetycznej, IT, odpadowej, odzieżowej, spożywczej, medycznej, ceramicznej, budowlanej oraz nieruchomościowej.

Michał Gwizda

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Andrzej Puncewicz

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail