Korporacje międzynarodowe

Skala działalności korporacji międzynarodowych tworzy specyficzne środowisko biznesowe. Takie elementy jak działalność na skalę globalną, liczne transakcje wewnątrzgrupowe czy zasady polityki grupowej, wymagają odpowiedniego podejścia także ze strony doradców. Z jednej strony, właściwe ustawienie określonych procedur i procesów pozwala na duże oszczędności administracyjne, ograniczenie ryzyka na powtarzalnych operacjach i umożliwienie osobom zarządzającym skupienie się na innych kluczowych obszarach działalności grupy. Z drugiej strony, właściwe podejście do kwestii kluczowych, takich jak: zarządzanie procesami dostaw, odpowiednia polityka cen transferowych, struktura finansowania działalności, nowych inwestycji i nabyć mogą pozwolić na osiągnięcie realnych korzyści biznesowych.

Od wielu lat pracujemy dla największych grup kapitałowych działających w Polsce, oferując pomoc w zakresie podatkowym, prawnym i finansowania inwestycji. Uzyskaliśmy wsparcie publiczne dla największych inwestycji zagranicznych w Polsce, m.in. z branży samochodowej, lotniczej, papierniczej, biopaliwowej, budowlanej czy odnawialnych źródeł energii. Nasz zespół pozyskał 3,5 mld PLN pomocy publicznej i został dwukrotnie uznany przez miesięcznik Forbes za najskuteczniejszego doradcę przy pozyskiwaniu dotacji unijnych dla firm.

Korzystając z naszego doświadczenia, rozumiejąc procesy biznesowe, zasady ekonomii, jak i specyfikę funkcjonowania międzynarodowych korporacji, oferujemy rozwiązania uwzględniające założenia polityki grupowej, wymogi ładu korporacyjnego, a jednocześnie pozwalające na osiągnięcie realnych korzyści. Współpraca w ramach Taxand umożliwia nam łączenie doradztwa na poziomie lokalnym z międzynarodowym planowaniem w skali grupy. Jednocześnie pracując dla wspólnych, międzynarodowych klientów Taxand, możemy odpowiednio koordynować nasze działania w celu zapewnienie większej efektywności świadczonych usług.

Andrzej Puncewicz

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail

Michał Gwizda

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail