Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych

Wdrożenie innowacji będącej efektem działań badawczo-rozwojowych wiąże się z procesem komercjalizacji, na który składa się szereg działań o charakterze przygotowawczym.

 Kompleksowo pomagamy naszym klientom w procesach komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Zakres naszych usług obejmuje:

  • wstępną analizę potencjału komercjalizacyjnego technologii,
  • pogłębioną analizę potencjału technologicznego i potencjału rynkowego,
  • określenie strategii komercjalizacji, w tym tworzenie modelu biznesowego, inżynierii finansowej, określenie sposobów zabezpieczenia praw własności intelektualnej oraz strategii budowania wartości IP,
  • pozyskanie finansowania na rozwinięcie technologii do najwyższego poziomu TRL,
  • identyfikację potencjalnych inwestorów,
  • opracowanie oferty inwestorskiej i prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami,
  • obsługę prawno-podatkową transakcji (m.in. umowa licencji/ sprzedaż udziałów),
  • doradztwo na etapie wdrażania produktu na rynek, w tym wsparcie w zakresie opracowania planu marketingowego, strategii cenowej, identyfikacji źródeł wsparcia.

Michał Gwizda

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Szymon Żółciński

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Magdalena Zawadzka

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail