German Desk

Liczba nowych projektów inwestycyjnych w Polsce nieustannie rośnie, szczególnie w sektorach kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki: motoryzacyjnym, centrów badawczo-rozwojowych, elektronicznym i chemicznym. Do inwestowania w Polsce skłania przede wszystkich stabilność gospodarcza i polityczna kraju, wykształcone i kompetentne zasoby ludzkie oraz relatywnie duży rynek wewnętrzny. Nie wolno przy tym zapominać o szerokiej gamie zachęt inwestycyjnych, które przyciągają coraz większą liczbę przedsiębiorstw tworzących w Polsce swoje oddziały czy spółki zależne. Do inwestowania w Polsce zachęca również ujednolicenie większości krajowych przepisów z prawem Unii Europejskiej.

Polski rynek zbytu jest jednym z największych w Unii Europejskiej. Dodatkowo, położenie w centrum Europy i na skrzyżowaniu głównych europejskich szlaków komunikacyjnych sprawia, iż z Polski można łatwo eksportować towary do wszystkich krajów europejskich. Z racji swego umiejscowienia, Polska stanowi również dla wielu zachodnich przedsiębiorstw bazę dla dalszej ekspansji na rynki wschodnie.

W ostatnich latach widoczne jest szczególnie duże zainteresowanie lokowaniem inwestycji w Polsce przez firmy z krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Potwierdzają to dane NBP dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 r., gdzie wśród 6 największych inwestorów znajdują się wszystkie ww. państwa:

 

Pozycja Kraj Ogółem napływ kapitału (mln PLN)
1 Niemcy 14 622,7
2 Francja 13 108,8
3 Wielka Brytania 3 529,7
4 Austria 2 711,8
5 Cypr 2 152,3
6 Szwajcaria 1 681,8

Źródło: www.nbp.pl

Wśród największych inwestorów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii można wskazać:

Niemcy

Adidas, Allianz, Bayer, Bilfinger Berger, BMW Group, DB Schenker, Deutsche Bank, Frosta, Henkel, Hochtief, Kirchhoff Automotive, Metro Group, Pfleiderer, Praktiker International, Remondis, SAG International, Siemens, Volkswagen

Austria

ALPLA Werke Alwin Lehner, Atrium European Real Estate Limited, CA Immo, Erste Bank, Immofinanz Group, Raiffeisen, Strabag, UNIQA International, Warimpex, Wienerberger

Szwajcaria

ABB, ADB Holdings, Foster Wheeler, Glencore International, Hosta International, Krono-Holding, Nestle, Novartis, Sika, UBS

W ramach German Desk w Crido Taxand wspieramy przedsiębiorstwa wywodzące się z krajów niemieckojęzycznych w zakresie doradztwa podatkowego, pozyskiwania finansowania (zarówno ze środków pomocy publicznej, jak również ze źródeł komercyjnych) oraz doradztwa prawnego.  Pomagamy im w procesie budowania biznesu, od momentu podjęcia decyzji o wejściu na polski rynek. Jako najlepsza firma doradcza w zakresie pozyskiwania dotacji w Polsce (wg miesięcznika Forbes), wspieramy zagranicznych inwestorów w procesie ubiegania się o środki z funduszy unijnych. Dzięki przynależności do międzynarodowej organizacji podatkowej Taxand pomagamy firmom w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych w momencie zakładania biznesu, jego ekspansji, jak również w procesie wyjścia z inwestycji.

Michał Gwizda

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Andrzej Puncewicz

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail

Wojciech Kwiatkowski

Manager
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail