Finansowanie przedsiębiorstw

Mamy unikalne kompetencje umożliwiające nam optymalne łączenie finansowania komercyjnego, preferencyjnego oraz ze środków UE. Polskie i międzynarodowe firmy działające w Polsce oraz eksporterzy, mają do dyspozycji szereg instrumentów finansowych. Dopasowanie odpowiednich struktur finansowania z uwzględnieniem właściwej proporcji zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych przyczynia się do zwiększenia efektywności inwestycji.

Nasze doradztwo dotyczy transakcji:

 • Gdzie inwestorami są firmy polskie i zagraniczne;
 • Klientów z sektora publicznego i prywatnego;
 • W których finansowanie ma być przeznaczone na inwestycje, reinwestycje, lub działalność bieżącą;
 • Finansowania nowych inwestycji w formie projektów inwestycyjnych;
 • Realizowanych na pograniczu sektora publicznego i prywatnego, w tym PPP;
 • Finansowania rozwoju firmy poprzez przejęcia innych spółek;
 • Finansowania eksportu oraz finansowania inwestycji zagranicznych;
 • Przy których nasi klienci pozyskują finansowanie od banków, instytucji dystrybuujących środki UE, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, instytucji multilateralnych, firm leasingowych i agencji kredytów eksportowych.

Doradzamy klientom:

 • Przy refinansowaniu zobowiązań finansowych, w celu uzyskania bardziej elastycznych zapisów umownych lub poprawy warunków cenowych;
 • Przy refinansowaniu mającym na celu konsolidację rozproszonego finansowania;
 • Przy pozyskaniu finansowania na realizację nowych projektów inwestycyjnych (project finance);
 • Przy pozyskiwaniu finansowania na kapitałochłonne inwestycje w oparciu o funkcjonujące przedsiębiorstwo (structured finance);
 • Planującym pozyskanie finansowania na przejęcie innego podmiotu (acquisition finance);
 • Realizującym kontrakty eksportowe (export finance, project export finance);
 • Oczekującym niezależnej weryfikacji otrzymanych ofert finansowania;
 • Oczekującym strategicznego doradztwa finansowego w zakresie opracowania strategii finansowania rozwoju;
 • W przygotowaniu strategii biznesowych oraz planu restrukturyzacji;
 • Przy restrukturyzacji zadłużenia, renegocjacji warunków finansowania z wierzycielami.

Michał Gwizda

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail