Dotacje i ulgi

W ciągu kilkunastu lat działalności na polskim rynku zrealizowaliśmy blisko 500 projektów dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych, pomagając im w pozyskaniu ponad 5 mld zł wsparcia finansowego w tym ponad 775 mln zł w postaci zwolnień podatkowych na działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Doradzamy przedsiębiorstwom i samorządom przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego w różnej formie (dotacje unijne, dotacje krajowe, pożyczki, ulgi czy zwolnienia podatkowe) i z różnych źródeł. Asystujemy w procesie ubiegania się o wsparcie:

  • ze środków funduszy strukturalnych UE (POIR, POIS, POPW, RPO),
  • ze środków krajowych (Specjalne Strefy Ekonomiczne, dotacje ze środków NFOŚiGW oraz NCBR),
  • z programów międzynarodowych (w tym Horyzont 2020).  

Dobieramy odpowiednie instrumenty celem ich optymalnego wykorzystania przez naszych klientów, bez względu na rodzaj projektu, jego lokalizację czy wielkość podmiotu ubiegającego się o wsparcie. Szerokie kompetencje naszych doradców pozwalają nam wskazywać rozwiązania, które umożliwiają jednoczesne ubieganie się o wsparcie z kilku źródeł, co zwiększa szansę uzyskania pomocy.

Zakres naszych kompetencji obejmuje również wsparcie w ramach pomocy publicznej, w tym analizy prawne i reprezentację przed instytucjami publicznymi.

Michał Gwizda

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Szymon Żółciński

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Magdalena Zawadzka

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail