Agendy badawcze

Agenda badawcza powinna być skutecznym narzędziem do planowania i zarządzania projektami B+R w firmie. Nasi doradcy wspierają przedsiębiorstwa, m.in. w:

  • opracowaniu struktury agendy badawczej tak, aby była efektywnym narzędziem wspierającym planowanie i zarządzanie projektami B+R,
  • badaniu konkurencji, analizie trendów i nisz technologicznych (data driven & evidence based),
  • opracowaniu zakresu agendy badawczej zbieżnego ze strategią rozwoju firmy oraz profilem jej działalności.

Michał Gwizda

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Szymon Żółciński

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail

Magdalena Zawadzka

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail