Seminarium: Klauzula nadużycia prawa w samorządach

7 czerwca 2018

7 czerwca w Warszawie Crido Taxand organizuje bezpłatne seminarium „Klauzula nadużycia prawa w samorządach”.

Celem seminarium będzie omówienie praktyki stosowania klauzuli, identyfikacja obszarów największego ryzyka, a także wskazanie propozycji zarówno na minimalizację wystąpienia zarzutu nadużycia prawa, jak i negatywnych skutków zastosowania klauzuli wobec władz miasta.

Spotkanie skierowane jest do Prezydentów i Skarbników największych miast, które ze względu na zakres realizowanych inwestycji, są najbardziej narażone na działania organów podatkowych związane ze stosowaniem klauzuli nadużycia prawa. Dlatego seminarium będzie również dobrą okazją do podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Agenda:
9.30 - 10.00 Rejestracja

10.00 - 10.05 Powitanie uczestników

10.05 - 10.45 Czym jest klauzula nadużycia prawa
Definicja klauzuli nadużycia prawa
Praktyka stosowania klauzuli wobec jednostek samorządu terytorialnego
Obszary największego ryzyka na bazie przykładów
Piotr Marchlewski - menedżer w Crido Taxand

10.45 - 11.30 Jak wygląda proces stosowania klauzuli przez organy podatkowe
 Interpretacje - czy warto się po nie ubiegać
 Jak wygląda postępowanie z zastosowaniem klauzuli nadużycia prawa - na co zwracać uwagę
 Jakie są skutki zastosowania klauzuli
Jan Furtas - menedżer w Crido Taxand

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 12.30 Ryzyka karne
 Przesłanki wszczęcia postępowania karnego
 Najczęstsze zarzuty organów ścigania
 Wina umyślna jako podstawa odpowiedzialności karnej
 Linia obrony przed zarzutami karnymi
Katarzyna Komulainen - adwokat w Crido Legal
Łukasz Trochimiuk - adwokat w Crido Taxand

12.30 - 13.15 Jak się zabezpieczyć
 Jakich sytuacji i jakich transakcji unikać
 Jak prawidłowo ukształtować transakcje, aby uniknąć zarzutu nadużycia prawa
 Jak ograniczyć ryzyka zarzutu nadużycia prawa w odniesieniu do transakcji zrealizowanych w przeszłości
 Jak postępować w przypadku kontroli
 Jak ograniczyć ryzyko karne i karne skarbowe
Michał Borowski - partner w Crido Taxand

13.15 - 14.00 Lunch

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W celu potwierdzenia obecności w spotkaniu prosimy o kontakt z Dominiką Bołbą: Dominika.Bolba@crido.pl, (22) 324 59 41.

Grzybowska Park

Crido Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail