Newslettery i alerty

Rewolucyjne zmiany w przepisach o cenach transferowych (od 2017 r.)

16 lipca 2015

Jak informowaliśmy pod koniec kwietnia br. Ministerstwo Finansów planuje rewolucyjne zmiany w przepisach o cenach transferowych.

W międzyczasie trwały konsultacje społeczne co do treści projektu (w których uczestniczyło również Crido Taxand), czego efektem jest już trzecia wersja projektu z dnia 7 lipca 2015 r.

W stosunku do kwietniowych propozycji, do projektu wprowadzono m.in. następujące zmiany:

  • podwyższenie progów powiązań kapitałowych z 20% na 25%,
  • wprowadzenie obowiązku dokumentowania wyłącznie „istotnych” transakcji (progi zaczynają się od 50 tys. euro i są uzależnione od wysokości przychodów ogółem),
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych.

Ponadto, większość przepisów ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r. (a nie od 1 stycznia 2016 r., jak proponowano wcześniej). Zatem podatnicy będą mieć więcej czasu na przygotowanie się do planowanych zmian.

Na stronach RCL opublikowano również projekty rozporządzeń, w tym:

  • rozporządzenie w sprawie określenia wzoru sprawozdania sporządzanego w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz w celu wymiany informacji z właściwymi władzami państw obcych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
  • rozporządzenie w sprawie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową,
  • rozporządzenie w sprawie określenia wzoru sprawozdania sporządzanego w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz w celu wymiany informacji z właściwymi władzami państw obcych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Link do projektów:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271904/katalog/12286367#12286367

Będziemy Państwa informować na bieżąco o statusie powyższych zmian.

Załączamy również naszą broszurę, która przedstawia nowe obowiązki dokumentacyjne, jak również progi w zależności od wysokości przychodów. Broszura dostepna jest do porbania poniżej: