Przedsiębiorcy + badania i rozwój = siła polskiej innowacji (V edycja raportu "Rynek B+R+I w Polsce")

25 listopada 2015

Szefowie polskich firm widzą w działalności B+R+I szansę na zwiększenie przychodów i ekspansję na nowe rynki. Może im w tym pomóc dostęp do szeregu instrumentów wsparcia, w tym z funduszy UE. Szczególną szansą dla przedsiębiorców są ustanawiane przez NCBR programy wspierające działalność B+R, które do podziału mają ponad 3,85 mld EUR. Aby skutecznie skorzystać z tych możliwości, trzeba tylko odnaleźć się w gąszczu programów, a ubiegając się o dotację pamiętać m.in. o tym, aby opisywany produkt był innowacyjny, rezultaty projektu stanowiły nowość, uregulowane były kwestie własności intelektualnej i aby projekt wpisywał się w Krajową lub Regionalną Inteligentną Specjalizację.

Takie wnioski wypływają z V edycji raportu „Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw” przygotowanego przez Crido Taxand, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz techBrainers. Prezentacja raportu „Rynek B+R+I w Polsce” odbyła się 25 listopada w ramach Open Innovation Masterclass.

Więcej szczegółów w informacji prasowej.

Pełna wersja raportu do pobrania poniżej.

Michał Gwizda

Partner
Dział Doradztwa Europejskiego

Wyślij e-mail

 

Newsletter