Podatek VAT. Nowe prawo do walki z wyłudzeniami.

2016-11-17, www.polskieradio.pl

"Nowelizacja przewiduje m.in. rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia - gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT.

- Problem dotyczy procesorów, czy usług budowlanych. W odniesieniu do tych grup towarowych czy usług, wyłudzenia pewnie zostaną wyeliminowane. Oczywiście można też skrócić czy wyeliminować składanie deklaracji kwartalnych czy też wprowadzić konieczność składnia wszystkich deklaracji w formie elektronicznej. To powinno przyspieszyć dopływ informacji do kontrolujących i zapewnić szybsze reagowanie oraz wykrywanie przestępstw i nieuczciwych działań - tłumaczy Roman Namysłowski, doradca podatkowy i partner w Crido Taxand.

Nowe uprawnienia skarbówki

Zmianie ulegną też przepisy dotyczące zasad zwrotu podatku VAT.

- To są zmiany, które budzą najwięcej kontrowersji ponieważ przyznają uprawnienia organom podatkowym niemal do bezterminowego weryfikowania zasadności zwrotu i badania, czy doszło do wyłudzenia podatku VAT – wyjaśnia gość.

Odmowa założenia działalności

Organy podatkowe będą mogły też odmówić rejestracji podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślić podmiot z rejestru, jeśli będzie podejrzenie, że ten podatnik wcale nie będzie zamierzał prowadzić rzeczywistej działalności.

 Ogromna skala oszustw

Jak podkreśla ekspert, skala wyłudzeń podatkowych jest ogromna i potrzebne są skuteczne rozwiązania.

- Jeden punkt procentowy stawki VAT-u to jest kilka miliardów złotych. Gdyby udało się uszczelnić system podatku VAT to jest ekwiwalent zmniejszenia podatku o kilka punktów procentowych. Pewnie to się nie stanie, bo wydatki budżetowe są pokaźne – dodaje.

Ustawą zajmie się teraz Senat. Większość przepisów wejdzie w życie już od stycznia"

Żródło: Podatek VAT. Nowe prawo do walki z wyłudzeniami

Roman Namysłowski

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail

 

Newsletter