Pierwsza JESSICA w Europie

18 maja 2011

Galeria Goplana to pierwszy w Europie miejski projekt rewitalizacyjny finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy JESSICA. Doradcą przy tym projekcie było Crido Taxand (działające do marca 2013 pod marką Accreo Taxand).

Spółka Goplana MGC Inwest i miasto Leszno zostali pierwszymi beneficjentami Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce. Developer budujący Galerię Goplana w Lesznie jako pierwszy, pozyskał kilkudziesięciomilionowe wsparcie na rewitalizację poprzemysłowych obiektów fabryki Goplana i Metalplast. Umowa kredytu pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Goplana MGC została podpisana 18 maja w Urzędzie Miejskim w Lesznie.

Galeria Goplana powstanie w Lesznie na terenach po byłych zakładach Goplana i Metalplast. Na trzech kondygnacjach Galerii, o powierzchni najmu wynoszącej 28 000 m², znajdzie się 120 lokali handlowo-usługowych i gastronomicznych oraz część rozrywkowa: kino, klub fitness i kręgielnia. Dwa najwyższe poziomy Galerii zajmie parking na 760 miejsc. Budowa obiektu rozpocznie się w 2011 roku. Otwarcie zaplanowane zostało na rok 2013.

Decyzja o lokalizacji inwestycji w Lesznie została przez nas podjęta w 2009 roku. Leszno jest dla nas atrakcyjne ze względu na swoje długoletnie tradycje handlowe w regionie, dlatego bardzo wierzymy w to miasto. Dodatkowo pojawiła się możliwość pozyskania finansowania ze środków unijnych, co spowodowało intensyfikowanie prac nad projektem. W efekcie w grudniu 2010 r. złożyliśmy wniosek o pożyczkę z funduszu Jessica. Naszym priorytetem jest, aby Galeria Goplana stała sie perłą architektoniczną regionu, jednocześnie wkomponowującą się w charakter starówki. Koszt inwestycji szacujemy na 200 mln zł, przy wykorzystaniu wsparcia unijnego, ale przede wszystkich przy wykorzystaniu środków własnych. Miasto ma Władze ukierunkowane proinwestycyjnie, dlatego jesteśmy przekonani, że uda nam się zrealizować wszystkie plany w terminie. Mogę zapewnić, że nasza Galeria nie tylko uzupełni handlowo-rozrywkowo-sportową ofertę miasta, ale stworzy szanse na utworzenie 700 dodatkowych miejsc pracy – mówi Lech Chudy, Prezes Goplana MGC Inwest.

To właśnie korzyści społeczne planowanej inwestycji zadecydowały o przyznaniu preferencyjnego finansowania spółce w formie pożyczki oprocentowanej poniżej stawek rynkowych. Poza miejscami pracy, poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu, w tym między innymi budowę placu miejskiego czy ścieżek rowerowych, galeria przyczyni się do podniesienia walorów turystycznych Leszna.

Inicjatywa JESSICA (skrót od Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas) jest instrumentem finansowym stworzonym w celu wspierania rozwoju obszarów miejskich i została opracowana wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy. Inicjatywa, w ramach której dostępne środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wprowadza nowatorskie formy udzielania wsparcia w systemie zwrotnym, w formie preferencyjnych pożyczek, gwarancji oraz wkładów kapitałowych. Obecnie, ze względu na obowiązujące regulacje prawne oraz decyzje Zarządów Województw, środki w ramach inicjatywy udostępniane są inwestorom w formie preferencyjnych pożyczek.

Inicjatywa JESSICA jest dostępna zarówno dla projektów realizowanych przez podmioty publiczne, w partnerstwie publiczno-prywatnym, jak i tych realizowanych wyłącznie przez sektor prywatny. Dlatego też stanowi wehikuł umożliwiający dalszy rozwój miast bez konieczności zwiększania zadłużenia sektora publicznego. Preferencyjne traktowanie i udzielanie wsparcia projektom o charakterze komercyjnym jest właściwym kierunkiem, aby zmienić sposób myślenia o inwestycjach prowadzonych w miastach i zablokować inwestycje nierentowne, takie do których musiałby w przyszłości dopłacać podatnik – mówi Magdalena Zawadzka, manager w Crido Taxand, która doradzała w pozyskaniu pożyczki z Inicjatywy JESSICA dla projektu Galerii Goplana.

Wielkopolska jest jednym z pierwszych regionów w Unii Europejskiej, w którym wdrożona została Inicjatywa JESSICA, a podpisana 18 maja umowa jest pierwszą tego typu umową w UE.

Łączna kwota wsparcia przeznaczona na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie wielkopolskim wynosi ok. 290 mln PLN – wnioski o pożyczki mogą być składane do wyczerpania tej kwoty. Projekty, które kwalifikują się do otrzymania tego typu wsparcia muszą być wpisane do lokalnego programu rewitalizacji, nieść za sobą istotne korzyści społeczne, ale także powinny posiadać zdolność generowania przychodów umożliwiających spłatę zaciągniętej pożyczki.

 

 

Michał Gwizda

Partner
Dział Doradztwa Europejskiego

Wyślij e-mail

Magdalena Zawadzka

Manager
Dział Doradztwa Europejskiego

Wyślij e-mail