Szymon Żółciński, Partner

Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Szymon jest partnerem w dziale Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami (Business & Innovation Consulting) w Crido Taxand. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla średnich i dużych polskich firm oraz międzynarodowych korporacji. Główny obszar jego kompetencji to wsparcie przedsiębiorstw w realizacji projektów w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji, w szczególności  w obszarze pozyskiwania finansowania w różnych formach i z różnych źródeł (dotacje/ finansowanie zwrotne,  fundusze UE/środki krajowe/programy międzynarodowe), opracowywania biznes planów, kształtowania   strategii innowacyjności oraz agend badawczych. Szymon doradza również w zakresie tworzenia wehikułów inwestycyjnych typu fundusze venture capital czy CVC oraz w zakresie pozyskiwania finansowania na ich działalność.  Projekty, które prowadził uzyskały łącznie dofinansowanie na poziomie blisko 2 mld zł, z czego ponad 1 mld zł dotyczył opracowywania lub wdrażania innowacji.
Do jego obowiązków należy też nadzór nad pracami Zespołu Modelowania Finansowego i Wycen.

W Crido Taxand pracuje od 2005 r., od 2012 na stanowisku partnera w dziale Business & Innovation Consulting.
Wcześniejsze doświadczenia zdobywał, m.in. w Biurze Rozliczeń Międzynarodowych oraz w Dziale Doradztwa Europejskiego EY.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Metody Ilościowe, Systemy Informacyjne. Jest stypendystą Uniwersytetu Linkoping w Szwecji. Ukończył też podyplomowe studia na SGH z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.

Szymon brał udział w tworzeniu licznych raportów, analiz i publikacji z zakresu pomocy państwa i funduszy europejskich m.in.: we współpracy z Harvard Business Review i PAIiIZ. Jest współredaktorem prowadzącym publikacji "Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości" wydanej przez C.H. Beck.

Szymon Żółciński

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail