Paweł Toński, Partner Zarządzający

Dział Doradztwa Podatkowego

Paweł posiada szerokie doświadczenie w zakresie opracowywania międzynarodowych oraz krajowych struktur inwestycji i struktur własnościowych, w tym planowania przepływów środków pieniężnych generowanych przez inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu zysków do ostatecznego inwestora. Paweł aktywnie uczestniczył w planowaniu i negocjacjach dotyczących kilkudziesięciu transakcji nabycia, sprzedaży lub reorganizacji aktywów o wartości co najmniej kilkuset milionów EUR każda. Jego bogate doświadczenie znalazło potwierdzenie w rankingu „Dziennika Gazeta Prawna", gdzie został wskazany jako najlepszy doradca w zakresie M&A w 2014 roku oraz drugi najlepszy doradca prawny w zakresie CIT w 2015 r. Został również wyróżniony przez dziennik „Rzeczpospolita" w „Rankingu firm doradztwa podatkowego 2015” jako rekomendowany doradca w kategorii CIT.

Paweł zajmuje się doradztwem podatkowym od 1999 roku, do Crido Taxand dołączył w 2007 r. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach, jak Arthur Andersen i Ernst & Young.

Paweł jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w której specjalizował się w metodach ilościowych i demografii, m.in. prowadząc przez kilka lat zajęcia ze statystyki dla studentów.

Współzałożyciel i członek zarządu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych.

Paweł Toński

Partner Zarządzający
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail