Mateusz Stańczyk , Partner

Dział Doradztwa Podatkowego

Mateusz posiada wszechstronne doświadczenie w zakresie opracowywania międzynarodowych i krajowych struktur inwestycji oraz struktur własnościowych. Szczególny obszar jego specjalizacji obejmuje transakcje nieruchomościowe (nabycie/sprzedaż aktywów nieruchomościowych lub nabycie/sprzedaż nieruchomościowych wehikułów inwestycyjnych) oraz restrukturyzacje portfeli inwestorów. Mateusz opracował i wdrożył kilkanaście struktur z udziałem polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy nieruchomościowych. Implementacja polskich i międzynarodowych struktur z udziałem funduszy inwestycyjnych dotyczyła zarówno rozpoczęcia działalności pod funduszami jak i wyjścia z tych funduszy.

Dotychczas uczestniczył w planowaniu dotyczącym transakcji nabycia/sprzedaży lub reorganizacji aktywów o wartości kilku miliardów EUR.

Do Crido Taxand Mateusz dołączył w 2007 roku. Wcześniejsze doświadczenia doradcze zdobywał w międzynarodowych firmach konsultingowych i prawniczych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował także na Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Mateusz jest autorem licznych publikacji prasowych dotyczących opodatkowania krajowych i międzynarodowych struktur własnościowych.

Mateusz Stańczyk

Partner
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail