Magdalena Zawadzka, Partner

Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Magdalena Zawadzka jest partnerem w dziale Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami (Business & Innovation Consulting) w Crido Taxand. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z innowacjami, pozyskiwaniem finansowania na badania oraz wdrożenia innowacji zarówno w formie grantów, zwolnienia z podatku CIT, jak i preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorstw. Współpracuje głównie z dużymi polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami w opracowaniu agend badawczych, selekcji projektów B+R, kształtowania strategii innowacyjności oraz finansowania innowacji. Uczestniczyła lub kierowała pracą zespołów w projektach, dla których łączna kwota udzielonego wsparcia wynosi ponad 2 mld zł.

Realizowała audyty projektów międzynarodowych finansowanych z programów współpracy terytorialnej, pracowała przy projektach współfinansowanych z Inicjatywy JESSICA (m.in. doradzała przy pierwszej w Europie umowie finansowanej z JESSICI na rewitalizację obiektu), a także posiada doświadczenie w doradztwie finansowo-ekonomicznym przy projektach partnerstwa publiczno-prywatnego.
 
Z Crido Taxand związana jest od 2008 r., od 2016 r. na stanowisku Partnera w dziale Business & Innovation Consulting. Finansowaniem publicznym zajmuje się praktycznie od 2003 r. Swoją karierę zaczynała od pracy w instytucji państwowej jeszcze przy funduszach przedakcesyjnych UE. Jest członkiem prestiżowego międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego profesjonalistów zarządzania innowacjami ISPIM (International Society for Professional Innovation Management).

Ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość, studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami PPP oraz kurs Innovation Management na Erasmus University of Rotterdam.

Jest autorką i współautorem kilku publikacji z zakresu funduszy europejskich oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Magdalena Zawadzka

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail