Magdalena Kosewska-Kwaśny, Partner

Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Magdalena Kosewska-Kwaśny jest partnerem w dziale Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami (Business & Innovation Consulting) w Crido Taxand. Odpowiada za realizację projektów z zakresu zarządzania i wdrażania innowacji oraz pozyskiwania finansowania.

Od 14 lat wspiera przedsiębiorstwa w poszukiwaniu najlepszych źródeł dofinansowania inwestycji i innowacyjnych rozwiązań oraz pozyskiwaniu na nie środków z programów UE oraz krajowych. Wykorzystuje przy tym swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania projektami. Dzięki swoim szerokim kompetencjom jest w stanie efektywnie koordynować i wspierać prace dla klientów w zakresie m.in. kształtowania strategii, analiz, optymalizacji struktur finansowania, opracowywania agend badawczych i przeprowadzania audytów innowacyjności.  Doradza również przy projektach związanych z wykorzystaniem ulgi B+R.

Magdalena kierowała realizacją projektów, dla których wartość uzyskanego wsparcia wyniosła łącznie 1,5 mld zł, w tym prawie 400 mln zł dla projektów związanych z realizacją prac B+R.

Od 2012 r. jest Partnerem w Crido Taxand, z którym związana jest od  2005 r. Wcześniejsze doświadczenia w zakresie pozyskiwania wsparcia dla innowacyjnych projektów zdobywała w EY w Warszawie oraz Ernst & Young w Brukseli.  Jest członkiem prestiżowej organizacji  ISPIM (International Society for Professional Innovation Management).

Magdalena jest absolwentką Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail