Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Partner

Dział Doradztwa Podatkowego

Ewelina specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych. Jej bogate doświadczenie obejmuje, m.in planowanie rozliczeń grupowych, opracowywanie oraz implementację polityk cen transferowych, restrukturyzacje działalności (transfer funkcji) i wyceny ewentualnego odszkodowania z tego tytułu (exit payment), wyceny transakcji towarowych, usługowych (w tym finansowych i wartości niematerialnych i prawnych), alokację zysku do zakładu, dokumentowanie usług niematerialnych dla celów obrony kosztów podatkowych, kontakty z organami podatkowymi, opracowywanie i weryfikację dokumentacji podatkowej. Ewelina doradzała w szczególności podmiotom z branży transportowej, motoryzacyjnej, FMCG, pośrednictwa finansowego i usług profesjonalnych. Jej doświadczenie i osiągnięcia znalazły potwierdzenie m.in. w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” (2015 i 2016 r.) oraz rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” (2016 r.), w których została uznana za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie cen transferowych.

W trakcie swojej kilkunastoletniej kariery zawodowej zajmowała się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku VAT i CIT, przeprowadzaniem kompleksowych przeglądów podatkowych, opracowywaniem i wdrożeniem procedur wewnętrznych w zakresie rozliczeń podatkowych oraz doradztwem w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych.

Karierę zawodową rozpoczęła w 2002 r. w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young. Obecnie jest Szefem Zespołu Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego w Crido Taxand.

Ewelina jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła również kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem ACCA.

Autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach i seminariach podatkowych.