Newslettery i alerty

MLI – możliwe kierunki zmian w UPO

13 czerwca 2017

7 czerwca 2017 Polska podpisała w Paryżu tzw. Multilateralną Konwencję (MLI), instrument który ma umożliwiać zmianę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) bez konieczności renegocjacji i ratyfikacji poszczególnych UPO. Szerzej kwestie te komentowaliśmy w artykule "MLC: czyli u progu zmian w UPO" na blogu podatkiwbiznesie.pl.

W dniu podpisania MLI Polska wskazała wstępną listę UPO, które miałyby zostać objęte MLI, a także zastrzeżeń co do poszczególnych kwestii / rozwiązań adresowanych przez MLI („lista MLI”). Z obecnie zawartych przez Polskę 89 UPO, zakresem MLI zostało objętych 78 traktatów. Trzeba mieć jednak na uwadze, że niektóre z UPO są już w trakcie renegocjacji i w takich przypadkach ścieżka procedowania zmian będzie raczej odrębna od MLI, zaś niektóre UPO zostały dopiero co podpisane.

 W tej chwili jest jeszcze za wcześnie aby wyrokować jakie UPO i w jakim kształcie zostaną ostatecznie zmienione. Finalna lista zmian zostanie przedstawiona w trakcie deponowania instrumentu ratyfikacji przez Polskę do OECD. Niemniej z obecnie złożonych zastrzeżeń wynika, że intencją  Polski jest wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania zysków z przeniesienia udziałów  w tzw. spółkach nieruchomościowych, opodatkowania dywidend i niektórych przepisów dotyczących hybrydowych instrumentów. Z kolei w zakresie przepisów dotyczących unikania statusu zakładu takich jak umowy komisyjne czy podział kontraktów, Polska obecnie zdecydowała się zastrzec brak ich stosowania. Ponadto Polska, tak jak każdy kraj podpisujący MLI została zobowiązana do modyfikacji UPO w zakresie tzw. minimum standards tj. wprowadzenia zmodyfikowanego brzmienia preambuły do UPO oraz klauzuli ograniczającej korzyści traktatowe, które zmierzają do ograniczenia możliwości wykorzystywania przepisów UPO do unikania opodatkowania.

Warto jednak pamiętać, że (poza minimum standards) aby zmiany w UPO weszły w życie, strona danego UPO musi chcieć je zmienić w takim samym zakresie jak Polska. W kolejnych wpisach na blogu będziemy wskazywać bardziej szczegółowo zakres MLI i obecne podejście Polski do danego zagadnienia.

Grzybowska Park

Crido Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail
Newsletter