Miliard na granty dla MŚP

13 grudnia 2016, PULS BIZNESU
Autor: DOROTA ZAWIŚLIŃSKA

W Pulsie Biznesu z 13 grudnia 2016 r. Bogusława Mazurek, Dyrektor ds. Rozwoju w Dziale Doradztwa Europejskiego Crido Taxand, odpowiada na pytania dotyczące przewidzianych na 2017 rok konkursów w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia (POPW)dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

„Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy dotyczy opracowania indywidualnego i kompleksowego modelu biznesowego pod kątem wejścia na nowe rynki. Drugi etap będzie polegał na wdrożeniu tego planu poprzez udział w targach, misjach handlowych i zakup usług doradczych - podkreśla Bogusława Mazurek, ekspert ds. dotacji unijnych z Crido Taxand.

- Projekt powinien dotyczyć inwestycji początkowej, prowadzącej do stworzenia innowacyjnych - przynajmniej na poziomie kraju - produktów poprzez wdrożenie własnych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych przeznaczonych m.in. na zakup nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, nabycie robót i materiałów budowlanych, wynosi 1 mln zł - wyjaśnia ekspert ds. dotacji unijnych z Crido Taxand.

- W ramach pierwszego etapu istotne jest zaangażowanie firmy w przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej. W treści wniosku nie tylko wskazujemy atuty wybranej firmy doradczej, ale również konkretne osoby z kadry zarządczej mające wiedzę o firmie i jej otoczeniu - wylicza Bogusława Mazurek.”

Źródło: Puls Biznesu, Miliard na granty dla MŚP

Grzybowska Park

Crido Taxand Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail
Newsletter