Newslettery i alerty

MF straszy spółki transferujące zyski (zamierzenia MF na 2016 r. w zakresie cen transferowych)

21 grudnia 2015

18 grudnia br. opublikowano komunikat o zamierzeniach Ministerstwa Finansów (MF) na rok 2016 w zakresie kontroli cen transferowych.

Po pierwsze MF informuje, że przyjął jako jeden z priorytetów w 2016 roku weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych. Zgodnie z komunikatem, „wykorzystane zostaną doświadczenia wynikające z już prowadzonych kontroli w podmiotach powiązanych, a dodatkowo w celu poprawy skuteczności MF dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań.”

Jednocześnie MF zachęca do dobrowolnej korekty deklaracji podatkowej (wynikającej z korekty cen transferowych), poprzez możliwość skorzystania z obniżki odsetek za zaległy podatek o 50%. Co więcej, złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny. Minister Finansów zachęca podatników, którzy stosowali nierynkowe ceny transferowe w latach 2011-2015 do złożenia korekt za te lata do końca I kwartału 2016 roku.

Na koniec MF straszy podatników rekomendując im wstrzymanie się z praktyką dokonywania w ostatnich dniach 2015 roku transferów, które mają służyć zmniejszeniu wykazywanego w Polsce dochodu, bowiem w drugim kwartale 2016 takie operacje będą badane przez organy skarbowe.

Komunikat jest zgodny z wcześniejszymi inicjatywami MF mającymi na celu ograniczenie transferu zysku za granicę. Należy mieć jednak nadzieję, że nie wszystkie korekty cen transferowych będą automatycznie podważane, gdyż bardzo często wynikają one z uzasadnionej i udokumentowanej polityki polegającej na korekcie rentowności w celu osiągnięcia wyniku zgodnego z zasadą ceny rynkowej.

Link do pełnego komunikatu tutaj:

Zapraszamy 14 stycznia na webianirum "Ceny transferowe – nowy obszar zwiększonego zainteresowania fiskusa". Więcej szczegółów już wkrótce.