Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości. Najnowsza publikacja Crido Taxand

Eksperci z Crido Taxand wraz z Wydawnictwem C.H. Beck wydali publikację pt.: "Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości". Książka pod redakcją Michała Gwizdy, Magdaleny Kosewskiej-Kwaśnej i Szymona Żółcińskiego stanowi podręcznik, który w sposób zwięzły opisuje zasady i możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Pozycja ta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców i samorządów rozważających realizację projektów z dofinansowaniem unijnym, jak i do instytucji finansujących (banków, inwestorów prywatnych, funduszy inwestycyjnych). Ponadto, może ona służyć jako źródło wiedzy dla studentów oraz pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych.

W publikacji omówiono aspekty prawno-organizacyjne systemu wdrażania nowych funduszy UE, w tym najbardziej aktualne uregulowania prawne (zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym). Poruszono problematykę występowania pomocy publicznej oraz scharakteryzowano najbardziej interesujące rodzaje pomocy (pomoc regionalna, pomoc horyzontalna na B+R+I, pomoc horyzontalna na energetykę i środowisko). Pozycja ta zawiera również omówienie kierunków wsparcia z Funduszy UE w nowych programach. Dodatkowo,  poruszono prawno-podatkowe aspekty wykorzystania środków Funduszy UE w finansowaniu działalności samorządów i przedsiębiorców.

Publikacja bazuje na prawie 10-cio letnim doświadczeniu firmy Crido Taxand w realizowaniu projektów dofinansowanych ze środków pomocowych (pozyskane ponad 3,5 mld zł dofinansowania) – zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk i zrealizowanych oraz rozliczonych projektów.

Publikacja dostępna w księgarniach C.H. Beck:

www.ksiegarnia.beck.pl

 

Michał Gwizda

Partner
Dział Doradztwa Europejskiego

Wyślij e-mail

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner
Dział Doradztwa Europejskiego

Wyślij e-mail

Szymon Żółciński

Partner
Dział Doradztwa Europejskiego

Wyślij e-mail

 

Przeczytaj również:

Newsletter