Doradca nr 1 w B+R i innowacjach wg „Funduszy Europejskich

18 maja 2017

Według pierwszego w tej perspektywie finansowej UE (2014 – 2020) rankingu opracowanego przez magazyn FUNDUSZE EUROPEJSKIE zespół doradców przy pozyskiwaniu dotacji Crido Taxand zostało 9-krotnym liderem:

  • Nr 1 - Liderzy doradzania dużym przedsiębiorstwom wg wartości przyznanych dotacji,
  • Nr 1 - Liderzy doradzania dużym przedsiębiorstwom wg wartości projektów, którym przyznano dotacje,
  • Nr 1 - Liderzy doradzania dużym przedsiębiorstwom wg liczby projektów, którym przyznano dotacje,
  • Nr 1 - Liderzy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wg wartości przyznanych dotacji,
  • Nr 1 - Liderzy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wg wartości projektów, którym przyznano dotacje,
  • Nr 1 - Najlepsi z Szybkiej Ścieżki (1.1.1. POIR) wg wartości przyznanych dotacji,
  • Nr 1 - Najlepsi z Szybkiej Ścieżki (1.1.1. POIR) wg wartości projektów, którym przyznano dotacje,
  • Nr 1 - Najlepsi z projektów B+R wg wartości przyznanych dotacji,
  • Nr 1 - Najlepsi z projektów B+R wg wartości projektów, którym przyznano dotacje.

W ciągu 12 lat działalności na rynku doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy UE, zespół Crido Taxand zdobył dla swoich klientów łącznie blisko 5 mld PLN pomocy publicznej.