Rozwój Crido Taxand poprzez wypracowanie rozwiązań mających na celu rozwój i podniesienie efektywności przedsiębiorstwa

Crido Taxand Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

Rozwój Crido Taxand poprzez wypracowanie rozwiązań mających na celu rozwój i podniesienie efektywności przedsiębiorstwa

Projekt polega na realizacji na rzecz Spółki specjalistycznej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym. Celem realizacji usługi jest wzrost pozycji konkurencyjnej i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa na poziomie operacyjnym i strategicznym poprzez wypracowanie rozwiązań mających na celu usystematyzowanie i optymalizację wewnętrznych procesów w firmie.

Efektem realizacji Projektu będzie wypracowanie nowych rozwiązań w skali przedsiębiorstwa, optymalizujących koszty oraz wewnętrzne procesy, co przełoży się na możliwość świadczenia szerszego zakresu usług w sposób znacząco ulepszony.

Całkowita wartość projektu wynosi 157 563,00 PLN a dofinansowanie 99 827,20 PLN.

Grzybowska Park

Crido Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail