Newslettery i alerty

Crido Taxand Flash - wrzesień 2014

30 września 2014

We wrześniowym numerze Crido Taxand Flash m.in.:

  • Crido Taxand i Bank BPH zapraszają na cykl regionalnych spotkań dot. funduszy UE 2014-2020,
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) tylko na czas nieoznaczony,
  • Organy podatkowe nie mogą szacować wartości nominalnej udziałów wydawanych w zamian za aport,
  • SKA, której akcjonariuszami są także osoby fizyczne, ma prawo do roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy,
  • Podatnik może odliczyć straty wygenerowane i niewykorzystane przez jego zlikwidowany zagraniczny oddział,
  • Dywidendy wypłacane na rzecz słowackiej spółki komandytowej mogą być zwolnione z WHT w Polsce,
  • Opłata motywacyjna przekazywana kontrahentowi za zawarcie umowy podlega VAT,
  • Wspólnik spółki komandytowej może odzyskać zaliczki na podatek dochodowy wpłacone w trakcie roku, w którym doszło do jej przekształcenia w SKA,
  • Zysk przekazany na kapitał zapasowy nie podlega opodatkowaniu przy przekształceniu w spółkę osobową
Grzybowska Park

Crido Taxand Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail
Newsletter