Newslettery i alerty

Crido Taxand Flash - styczeń 2014

W styczniowym numerze Crido Taxand Flash:

 • Obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano pozwolenie na użytkowanie budowli;
 • Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej nie stanowią obrotu w rozumieniu ustawy o VAT;
 • Zakres odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia bankowozu;
 • Cypryjska spółka kapitałowa posiadająca udziały w polskiej spółce osobowej podlega opodatkowaniu w Polsce z tytułu przychodu z udziału w spółce osobowej;
 • Zasady dokonywania korekty przychodów z tytułu udzielonych rabatów posprzedażowych;
 • Skapitalizowane odsetki stanowią wynagrodzenie za udostępnienie kapitału, podlegają więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych;
 • Najemca ma prawo do zaliczenia odstępnego za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu do kosztów uzyskania przychodów;
 • Dochód z tytułu nieodpłatnego objęcia akcji w ramach akcyjnego planu motywacyjnego powinien być rozpoznany dopiero w momencie ich zbycia;
 • Zbycie wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi nie rodzi obowiązku korygowania VAT należnego;
 • Zapłata kary umownej z tytułu niewykonania umowy, w przypadku gdy stanowi konieczność, a nie wybór korzystniejszego wariantu dla spółki, nie jest kosztem uzyskania przychodu;
 • Ceną nabycia jest kwota należna zbywcy, mimo że została ona częściowo rozliczona przez zaliczenie na jej poczet wierzytelności, na których nabycie podatnik wydatkował kwoty niższe niż ich nominalna wartość.
Grzybowska Park

Crido Taxand Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail
Newsletter