Newslettery i alerty

Crido Taxand Flash - marzec 2014

W marcowym numerze Crido Taxand Flash:

  • Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych;
  • Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji nie mają zastosowania do umów cash poolingu;
  • Kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód jest wartość brutto wierzytelności;
  • Bonus w postaci opcji na akcje otrzymany od pracodawcy nie jest przychodem ze stosunku pracy, tylko przychodem z kapitałów pieniężnych;
  • Korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych należy dokonać na bieżąco w miesiącu otrzymania dofinansowania na nabycie środka trwałego;
  • Dochody dywidendowe osiągnięte przez polskiego podatnika za pośrednictwem osobowej spółki cypryjskiej  kwalifikują się do ulgi abolicyjnej;
  • Podatnik zbywając odpłatnie spółce udziały nabyte w związku z likwidacją spółki osobowej w celu umorzenia osiąga przychód z działalności gospodarczej (a nie z kapitałów pieniężnych);
  • Sprzedaż karnetów do klubu fitness podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT ;
  • Usługi dostarczania mediów są opodatkowane stawką obniżoną VAT;
  • Mniejszy podatek od nieruchomości w przypadku, gdy jeden ze współwłaścicieli jest podmiotowo zwolniony z opodatkowania.
Grzybowska Park

Crido Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail
Newsletter