Newslettery i alerty

Crido Taxand Flash - maj 2014

30 maja 2014

W majowym numerze Crido Taxand Flash m.in.:

  • Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego
  • Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia stosowanie stawki 0% VAT przy WDT
  • Zarówno barterowa wymiana świadczeń, jak i wzajemne potrącenie wierzytelności stanowi uregulowanie zobowiązania na gruncie CIT
  • Do umów cash poolingu nie znajdują zastosowania przepisy o niedostatecznej kapitalizacji
  • Wypłata nagród dla pracowników z zysku netto stanowi KUP
  • Moment korekty kosztów uzyskania przychodów zrefundowanych w formie dotacji
  • Moment powstania przychodu z otrzymanych w ramach programów motywacyjnych akcji oraz opcji na akcje
  • Wyłączenie z PON dróg wewnętrznych w latach 2003-2006
  • Konieczność wyłączenia z kosztów nieuregulowanych zobowiązań dotyczy również transakcji z kontrahentami zagranicznymi
  • Zysk przekazany na kapitał zapasowy nie jest zyskiem niepodzielonym w rozumieniu ustawy o PIT
Grzybowska Park

Crido Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail
Newsletter