Newslettery i alerty

Crido Taxand Flash - luty 2014

W lutowym numerze Crido Taxand Flash:

  • Zmiana przepisów dotyczących odliczania VAT od samochodów osobowych;
  • Różnicowanie stawek VAT w zależności od terminu przydatności narusza zasadę neutralności;
  • Rozliczenie płatności związanych z wyrównaniem dochodowości podmiotu powiązanego;
  • Usługi świadczone przez wspólnika bez pobierania wynagrodzenia nie stanowią nieodpłatnego świadczenia dla spółki;
  • Spółka może korzystać ze zwolnienia od podatku w związku z dochodem uzyskanym w nowym zakładzie objętym terenem SSE na podstawie wcześniej uzyskanych zezwoleń;
  • Zapłata wynagrodzenia w naturze za umorzenie udziałów nie stanowi przychodu po stronie spółki;
  • Korekta kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od ŚT sfinansowanych dotacją może być dokonywana na bieżąco;
  • Pełnienie funkcji członka rady nadzorczej bez wynagrodzenia stanowi nieodpłatne świadczenie dla spółki;
  • Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę wynagrodzenia za umorzone akcje nie stanowią KUP;
  • Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku darowizny dokonywanej w ramach PGK.