Newslettery i alerty

Crido Taxand Flash - listopad 2014

28 listopada 2014

W tym numerze newslettera:

  • Wydanie nagród rzeczowych w ramach programu lojalnościowego podlega VAT
  • Członek zarządu spółki akcyjnej świadczący jednocześnie na jej rzecz usługi zarządcze na podstawie kontraktu menadżerskiego nie jest podatnikiem VAT
  • Odpłatne udostępnianie miejsc parkingowych stanowi ich pierwsze zasiedlenie
  • Amerykańskie fundusze inwestycyjne a zwolnienie z podatku dochodowego
  • Spłata odsetek od pożyczki otrzymanej od udziałowca, dokonana już po zbyciu przez niego udziałów nie podlega przepisom o cienkiej kapitalizacji
  • Przychód z tytułu sprzedaży środków trwałych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki akcyjnej nie może być pomniejszony o KUP
  • Zasady ujmowania w kosztach podatkowych zobowiązań otrzymanych w ramach aportu ZCP
  • Uzyskana interpretacja indywidualna chroni również następcę prawnego
  • Udział pracownika w imprezie integracyjnej nie skutkuje powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego
Grzybowska Park

Crido Taxand Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail
Newsletter