Newslettery i alerty

Crido Taxand Flash - kwiecień 2014

30 kwietnia 2014

W kwietniowym numerze Crido Taxand Flash:

  • Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora
  • Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu powinna być rozliczona w okresie, w którym pierwotnie został ujęty przychód
  • Przenesienie własności znaku towarowego jako wynagrodzenie za przymusowe lub automatyczne umorzenie akcji nie podlega opodatkowaniu VAT
  • Różne podejścia Sądów do stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji wobec umów cash-poolingu
  • Organ podatkowy nie może weryfikować wartości udziałów objętych w zamian za aport
  • Pośredni związek działań marketingowych z osiąganiem przychodu przez podatnika jest wystarczającą przesłanką dla uznania danego wydatku za KUP
  • Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym może stanowić KUP
  • Brak obowiązku korekty KUP w przypadku sprzedaży ratalnej
  • Przychód akcjonariusza SKA, w tym przychód ze sprzedaży prawa ochronnego na znak towarowy przez spółkę jest przychodem z działalności gospodarczej
  • Wyjaśnienia MF dotyczące restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi
Grzybowska Park

Crido Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail
Newsletter