Newslettery i alerty

Crido Taxand Flash - grudzień 2014

22 grudnia 2014

W grudniowym numerze Crido Taxand Flash m.in.:

 • Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT;
 • Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości;
 • Wynagrodzenie w postaci nieruchomości za przymusowe umorzenie udziałów nie podlega opodatkowaniu VAT;
 • Niezależną grupą osób może być osobowa spółka prawa handlowego (spółka jawna);
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy wszystkich świadczeniach, w których występuje pewna powtarzalność powstaje z upływem ustalonego okresu rozliczeniowego;
 • Zbycie nieruchomości nabytej z mocy pracy bądź nieodpłatnie a status podatnika VAT;
 • Rozliczenie zobowiązań zaciągniętych przed dniem wniesienia przedsiębiorstwa aportem, ale zrealizowanych po dniu wniesienia aportu;
 • Możliwość zaliczenia wydatków do KUP niezależne od stosowanych zasad rachunkowości;
 • Przekazanie majątku likwidowanej spółki w formie rzeczowej na rzecz jej jedynego udziałowca nie stanowi odpłatnego zbycia majątku;
 • Wydatki na analizę techniczną i ekonomiczną planowanego przedsięwzięcia stanowią KUP;
 • Organ podatkowy ma prawo do weryfikacji przychodu powstałego w wyniku objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za aport;
 • Połączenie dwóch odrębnych budynków nie przesądza o wytworzeniu nowego środka trwałego;
 • Nieodpłatne ustanowienie na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego służebności przesyłu nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.
Grzybowska Park

Crido Taxand Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail
Newsletter