Newslettery i alerty

Crido Taxand Flash - czerwiec 2014

30 czerwca 2014

W czerwcowym numerze Crido Taxand Flash:

  • Koszty zrefundowane dotacją koryguje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji
  • Potrącenie przez zleceniodawcę opłaty za kartę wstępu na basen z wynagrodzenia zleceniobiorcy podlega obowiązkowi ewidencji za pomocą kasy rejestrującej
  • Wykreślenie wpisu podwyższenia kapitału w wyniku uchylenia uchwały nie uprawnia do zwrotu PCC zapłaconego od zmiany umowy spółki
  • Skutki udzielenia przez spółkę produkcyjną oprocentowanych pożyczek podmiotom powiązanym w celu nabycia spółki zależnej na gruncie VAT
  • W interpretacji indywidualnej nie rozstrzyga się o istotności różnicy pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów a wartością rynkową przedmiotu aportu
  • Dopuszczalne jest amortyzowanie znaku towarowego, który w momencie nabycia jest w procedurze rejestracji
  • Wynagrodzenie komplementariusza SKA za reprezentację spółki i prowadzenie jej spraw podlega VAT
  • Certyfikat rezydencji jest aktualny tak długo, jak nie zmienia się stan faktyczny
  • Do umowy cash-poolingu nie mają zastosowania przepisy o niedostatecznej kapitalizacji
  • Wstępna opłata leasingowa może być rozpoznana jako KUP w momencie jej poniesienia niezależnie od odmiennego sposobu jej rozliczenia dla celów bilansowych.
Grzybowska Park

Crido Taxand Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail
Newsletter