Raporty i książki

Taxand Global Intangibles Survey

W kontekście nowych Wytycznych OECD dot. Cen Transferowych, które zostaną opublikowane w 2014 roku oraz rosnącej presji politycznej na zwiększanie dochodów budżetowych, rok 2013 jest z pewnością odpowiednim momentem do uporządkowania kwestii związanych z aktywami niematerialnymi w przedsiębiorstwach. Świadczą o tym też najnowsze wyniki badania przeprowadzonego przez Taxand Taxand Global Intangibles Survey. więcej

Dokąd po finansowe wsparcie na B+R w 2013 - raport we współpracy z PAIiIZ

Zespół Doradztwa Europejskiego (EAST) przy współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych opracował II edycję raportu "Rynek B+R w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw". więcej

Co wiemy o spółkach z udziałem Skarbu Państwa?

Około 60% z ponad dwustu największych przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa nie ujawnia żadnych istotnych danych pozafinansowych - wynika z raportu przygotowanego dla Ministerstwa Gospodarki przez firmę doradczą Crido Taxand (działającą do marca 2013r. pod nazwą Accreo Taxand) oraz GES Investment Services. więcej

Ponad 1 mld PLN na projekty miejskie

„Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE – Inicjatywa JESSICA” to pierwsza fachowa publikacja na temat nowego sposobu finansowania inwestycji przy wykorzystaniu środków Inicjatywy JESSICA. Jej autorzy, m.in. Michał Gwizda i Magdalena Zawadzka z Crido Taxand (działającego do marca 2013 pod marką Accreo Taxand), doradzali przy podpisaniu pierwszej w Polsce umowy w ramach Inicjatywy JESSICA dla miejskiego projektu rewitalizacyjnego. więcej