Raporty i książki

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie?

„Jak zbudować kulturę etyczną w firmie” jest pierwszą z serii publikacji eksperckich opracowanych w ramach projektu „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw”. Projekt ma na celu promowanie i wspieranie budowy kultury etycznej w polskich firmach oraz wypracowanie rozwiązań i narzędzi służących budowaniu kultury etycznej więcej

Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne

Pracodawcy RP, wspólnie z ICAN Institute i firmą Crido Taxand, przygotowali kolejną publikację pod tytułem „Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne" w ramach projektu „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw. więcej

PPP w odpadach – wspólna publikacja Crido Taxand, Baker & McKenzie i Centrum PPP

Crido Taxand wspólnie z Baker & MCKenzie i Centrum PPP wydało publikację „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w gospodarce odpadami". Książka pod redakcją Magdaleny Kosewskiej-Kwaśny z Crido Taxand i Agnieszki Ferek z Baker & McKenzie zawiera opis zagadnień finansowo-ekonomicznych oraz prawnych, jak również przykłady dobrych praktyk z Polski i zagranicy (Poznań, Sztokholm, Suffolk). W ramach podsumowania najważniejszych kwestii, autorzy przygotowali też rekomendacje dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, które planują realizację przedsięwzięcia w formule PPP. więcej

B+R z przyszłością - III edycja raportu "Rynek B+R w Polsce"

Już po raz trzeci Zespół Doradztwa Europejskiego (EAST) w Crido Taxand, przy współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych przygotował Raport „Rynek B+R w Polsce" - wsparcie na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Autorzy publikacji podpowiadają z jakich programów można sfinansować działalność B+R w 2014 r. i na jakich zasadach, jakie są założenia do Nowej Perspektywy 2014-2020 oraz na jakie dofinansowanie konkretnych działalności B+R można liczyć w kolejnych latach. więcej

Transparentność w obszarze ESG jako element przewagi konkurencyjnej spółki giełdowej

W wyniku współpracy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, GES oraz Crido Taxand powstał raport, podsumowujący II edycję projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”. Analizą zostały objęte wszystkie spółki, których akcje na dzień 30 czerwca 2013 roku były notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz rynku NewConnect, w sumie 865 firm. więcej

Raportowanie danych pozafinansowych - Przewodnik dla przedsiębiorstw

Crido Business Consulting wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przygotowało przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący raportowania danych pozafinansowych. W publikacji znalazły się m.in. analiza najważniejszych standardów raportowania pozafinansowego, przykłady dobrych praktyk oraz informacje dotyczące raportowania zintegrowanego i korzyści z niego płynących. więcej

Taxand Global Guide to M&A Tax 2013

27 czerwca 2013
„Taxand Global Guide to M&A Tax 2013" odpowiada na najważniejsze pytania jakie trzeba sobie zadać przy podejmowaniu transakcji kupna lub sprzedaży w obrębie 35 krajów. Zapewnia również przegląd zmian legislacyjnych, które rządy wprowadziły w ciągu ostatniego roku w celu wspierania aktywności M&A. Publikacja ta ukazuje pułapki i możliwości dla międzynarodowych korporacji na całym świecie. więcej

Taxand Global Energy Tax Survey Report 2013

26 czerwca 2013
W wyniku ankiety zespołu energetycznego TAXAND zbadano jak warunki podatkowe pomagają lub utrudniają rozwój gospodarczy sektora energetycznego. Ankieta ta skupiała się na badaniu czterech kluczowych obszarów wpływających na działalności międzynarodowych koncernów. więcej

Taxand Global Intangibles Survey

W kontekście nowych Wytycznych OECD dot. Cen Transferowych, które zostaną opublikowane w 2014 roku oraz rosnącej presji politycznej na zwiększanie dochodów budżetowych, rok 2013 jest z pewnością odpowiednim momentem do uporządkowania kwestii związanych z aktywami niematerialnymi w przedsiębiorstwach. Świadczą o tym też najnowsze wyniki badania przeprowadzonego przez Taxand Taxand Global Intangibles Survey. więcej

Dokąd po finansowe wsparcie na B+R w 2013 - raport we współpracy z PAIiIZ

Zespół Doradztwa Europejskiego (EAST) przy współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych opracował II edycję raportu "Rynek B+R w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw". więcej