Raporty i książki

Raport o stanie patentowania w Polsce – II edycja

„Raport o stanie patentowania w Polsce – patenty szansą na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorców” to już II edycja raportu przygotowanego przez ekspertów Crido Taxand. Tym razem publikacja została rozszerzona o porównanie naszego kraju do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. więcej

Podatki 2015 z komentarzem Crido Taxand

Eksperci z Crido Taxand wraz z wydawnictwem Wolters Kluwer wydali publikację pt.: „Podatki 2015 z komentarzem Crido Taxand”. Jest to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych, opatrzony komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami doradców podatkowych z Crido Taxand. Publikacja zawiera: 57 aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego, praktyczne tabele i schematy oraz komentarze do wybranych ustaw. więcej

Nowe kierunki rozwoju rynku B+R+I w Polsce - IV edycja raportu Rynek B+R+I w Polsce

„Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw” to już czwarta edycja publikacji przygotowanej przez Crido Taxand oraz PAIiIZ pod merytorycznym patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. więcej

Poland – Outsourcing Destination Guide

Doradcy Crido Taxand, Michał Gwizda oraz Wojciech Kwiatkowski, opublikowali w ramach raportu „Poland – Outsourcing Destination Guide” przygotowanego przez Niemieckie Stowarzyszenie Outsourcingu artykuł dotyczący możliwości wsparcia inwestycji w branży outsourcingu ze środków pomocy publicznej. więcej

European Funds in the New Financial Perspective 2014-2020

Działający przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie Swiss Business Hub wydał wraz z niezależnym dziennikarzem Mirko Kaupatem publikację dotyczącą nadchodzącej perspektywy unijnej 2014-2020 „European Funds in the New Financial Perspective 2014-2020”, w której znalazł się m.in. wywiad z doradcami Crido Taxand, Michałem Gwizdą i Wojciechem Kwiatkowskim. więcej

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT

Eksperci z Crido Taxand wraz z wydawnictwem Wolters Kluwer wydali publikację pt. „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komentarz. Polska perspektywa”. Publikacja zawiera zbiór wybranych fragmentów oraz tez wszystkich wyroków Trybunału Sprawiedliwości dotyczących podatku od wartości dodatniej, wydanych do września 2014. więcej

Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości. Najnowsza publikacja Crido Taxand

Eksperci z Crido Taxand wraz z Wydawnictwem C.H. Beck wydali publikację pt.: "Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości". Książka pod redakcją Michała Gwizdy, Magdaleny Kosewskiej-Kwaśnej i Szymona Żółcińskiego stanowi podręcznik, który w sposób zwięzły opisuje zasady i możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. więcej

Angielska wersja raportu - Analiza spółek ESG

Zapraszamy do zapoznania się z angielską wersją raportu powstałego w wyniku II edycji projektu „Analizy ESG spółek w Polsce", realizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Crido Taxand. To jedyny tego typu projekt w Europie badający wszystkie spółki notowane pod kątem raportowania niefinansowego. więcej

Słaba ochrona polskich wynalazków za granicą - raport Crido Taxand

72% patentów w Polsce w 2013 roku zostało udzielonych za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Patentowego. Taką ścieżkę ochrony swoich innowacyjnych rozwiązań technicznych wybierają głównie podmioty zagraniczne, podczas gdy polskie nadal zgłaszają wynalazki prawie wyłącznie trybem krajowym, co daje im ochronę tylko na lokalnym rynku - wynika z Raportu o stanie patentowania w Polsce – patenty szansą na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorców, opracowanego przez Crido Taxand w związku ze światowym Dniem IP (26 kwietnia). więcej

Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności

Druga publikacja ekspercka opracowana w ramach projektu „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw” poświęcona jest problematyce rozszerzających się granic odpowiedzialności etycznej przedsiębiorstw. Sytuacje, z którymi spotykają się współczesne przedsiębiorstwa w zglobalizowanym świecie, tzn. wydłużone i bardziej kompleksowe łańcuchy dostaw, rozszerzanie skali działalności czy wzrost powiązań między firmami, wymagają szerszego spojrzenia na zarządzanie kwestiami etycznymi. więcej