Newslettery i alerty

Newslettery i alerty

Crido Taxand Flash - listopad 2013

W listopadowym numerze Crido Taxand Flash m.in.:Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie powinna być wystawiana na pierwotnego nabywcę; Wypłata wynagrodzenia za umorzenie udziałów w formie rzeczowej jest neutralna podatkowo dla spółki wypłacającej. więcej

Crido Taxand Newsletter - Zmiany w VAT od 2014 r.

14 listopada 2013
1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany spowodują konieczność modyfikacji obecnie stosowanych procedur podatkowych. Niezbędna będzie częściowa przebudowa programów księgowo-finansowych. Moc ochronną utracą również niektóre interpretacje indywidualne. więcej

Crido Taxand Flash - październik 2013

W październikowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Spółka komandytowa najprawdopodobniej nie będzie podatnikiem CIT; Zmiany w ustawie o VAT; Wynagrodzenie wypłacone podmiotowi powiązanemu za przejęcie jego działalności produkcyjnej stanowi KUP. więcej

Crido Taxand Flash - wrzesień 2013

We wrześniowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych przewidującego opodatkowanie CIT SKA (spółek komandytowo-akcyjnych) i SK (spółek komandytowych); Wydatki na posiłki z kontrahentami mogą stanowić koszty uzyskania przychodów; Miejscem świadczenia kompleksowych usług magazynowania jest siedziba usługobiorcy. więcej

Crido Taxand Flash - sierpień 2013

30 sierpnia 2013
W sierpniowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Nowe regulacje dotyczące cen transferowych, kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji, nabycie przez spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu VAT. więcej

Crido Taxand Flash - lipiec 2013

31 lipca 2013
W lipcowym numerze Crido Taxand Flash min.:funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych przedłużone do 2026 r., wydatki na spotkania biznesowe mogą stanowić koszty podatków, różnice kursowe w wycenie kwot VAT nie stanowią kosztów podatkowych, moment wydania nieruchomości decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego w VAT. więcej

Crido Taxand Flash - maj 2013

W majowym numerze Crido Taxand Flash min.: propozycje zmian w Ordynacji podatkowej i ustawach o podatkach dochodowych, wydanie akcjonariuszowi majątku likwidacyjnego SKA podlega CIT – wyrok WSA w Olsztynie z 11 kwietnia 2013 r., korekta przychodu wynikająca z wystawienia zbiorczej faktury korygującej w związku ze zmianą ceny powinna być wykazana w dacie wykazania przychodu – wyrok NSA z 12 kwietnia 2013 r., nieodpłatne sprawowanie funkcji członków rady nadzorczej stanowi nieodpłatne świadczenie po stronie spółki - wyrok WSA w Gdańsku z 16 kwietnia 2013 r. więcej

Crido Taxand Flash - kwiecień 2013

W kwietniowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Brak uchwały w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi gastronomiczne podczas spotkań biznesowych - postanowienie NSA z 8 kwietnia 2013 r.,uzyskanie zwrotu VAT w terminie 25 dni uzależnione jest od zapłacenia wszystkich kwot wynikających z faktur objętych zwrotem - wyrok NSA z 11 marca 2013 r., tylko racjonalnie poniesione wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - wyrok WSA w Bydgoszczy z 13 marca 2013 r. więcej

Crido CSR Flash - kwiecień 2013

W kwietniowym numerze Crido CSR Flash m.in.: Komisja Europejska zobowiąże firmy do rozszerzenia raportowania o dane pozafinansowe – nowelizacja dyrektyw UE dotyczących rachunkowości, raportowanie zintegrowane nowym modelem sprawozdawczości. więcej

Crido Taxand Flash - marzec 2013

W marcowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Wniesienie udziałów w spółce lub papierów wartościowych do FIZ jest neutralne na gruncie PIT – wyrok NSA z dnia 8 marca 2013 r. Przy zawarciu umowy SKA wkład akcjonariusza alokowany na kapitał zapasowy nie podlega PCC – wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2012 r. więcej