Newslettery i alerty

Newslettery i alerty

Crido Taxand Flash - sierpień 2014

29 sierpnia 2014
W sierpniowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Przepisy o nieujawnionych źródłach przychodów niezgodne z Konstytucją; Zwrot wkładów do spółki osobowej nie jest przychodem podatkowym; Dotacja do zakupu środka trwałego nie skutkuje korektą kosztów uzyskania przychodów; Karnety wstępu do centrum fitness podlegają obniżonej stawce VAT. więcej

Crido Taxand Flash - lipiec 2014

30 lipca 2014
W lipcowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Nowelizacja CIT i PIT rozpatrzona przez Senat; Opublikowano projekt zmian w Ordynacji Podatkowej; Projekt założeń nowych zmian w VAT. Temat miesiąca: Opodatkowanie świadczeń, które mogą być nawet potencjalnie otrzymane przez pracownika jest zgodne z Konstytucją RP. więcej

Projekt zmian do Ordynacji podatkowej - Crido Taxand Ordynacja Podatkowa Flash

21 lipca 2014
W dniu 17 lipca 2014 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lipca 2014 r. więcej

Crido Taxand Flash - czerwiec 2014

30 czerwca 2014
W czerwcowym numerze Crido Taxand Flash m.in. Koszty zrefundowane dotacją koryguje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji; Potrącenie przez zleceniodawcę opłaty za kartę wstępu na basen z wynagrodzenia zleceniobiorcy podlega obowiązkowi ewidencji za pomocą kasy rejestrującej; Wykreślenie wpisu podwyższenia kapitału w wyniku uchylenia uchwały nie uprawnia do zwrotu PCC zapłaconego od zmiany umowy spółki. więcej

Crido Taxand Flash - maj 2014

30 maja 2014
W majowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego; Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia stosowanie stawki 0% VAT przy WDT; Zarówno barterowa wymiana świadczeń, jak i wzajemne potrącenie wierzytelności stanowi uregulowanie zobowiązania na gruncie CIT. więcej

Crido Taxand Flash - kwiecień 2014

30 kwietnia 2014
W Kwietniowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora; Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu powinna być rozliczona w okresie, w którym pierwotnie został ujęty przychód; Przeniesienie własności znaku towarowego jako wynagrodzenie za przymusowe lub automatyczne umorzenie akcji nie podlega opodatkowaniu VAT. więcej

Crido Taxand Flash - marzec 2014

W marcowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji nie mają zastosowania do umów cash poolingu; Kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód jest wartość brutto wierzytelności. więcej

Crido Taxand Flash - luty 2014

W lutowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: Zmiana przepisów dotyczących odliczania VAT od samochodów osobowych; Różnicowanie stawek VAT w zależności od terminu przydatności narusza zasadę neutralności; Rozliczenie płatności związanych z wyrównaniem dochodowości podmiotu powiązanego. więcej

Crido Taxand Flash - styczeń 2014

W styczniowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano pozwolenie na użytkowanie budowli, dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej nie stanowią obrotu w rozumieniu ustawy o VAT, zakres odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia bankowozu. więcej

Crido Taxand Flash - grudzień 2013

W grudniowym numerze Crido Taxand Flash m.in.: zapłata odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy / najmu jest kosztem uzyskania przychodów, odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez wspólników na wytworzenie środka trwałego podlegają ograniczeniom związanym z niedostateczną kapitalizacją, uruchomienie nowego konkursu: działanie 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych” – dotacja na prace B+R więcej