Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

11 września 2016

Eksperci Crido Taxand wraz z wydawnictwem C.H. Beck wydali publikację pt. „Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych”. Książka zawiera zbiór analiz i porad autorów związanych z przeprowadzaniem procesu centralizacji VAT zarówno w dużych miastach, jak i małych gminach.

W publikacji omawiane są zagadnienia księgowe (w tym liczne schematy księgowe), podatkowe (przykłady obliczania współczynnika i prewspółczynnika oraz dokonywania korekt wieloletnich i rocznych), pozapodatkowe (Jednolity Plik Kontrolny, kwalifikowalność VAT), techniczne (wymagania dotyczące faktur, rejestr VAT) i organizacyjne (ponad 10 schematów obiegu dokumentów oraz działania centrów usług wspólnych).

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo:

  • jakie zmiany organizacyjne należy przeprowadzić w procesie centralizacji VAT,
  • jak zaprojektować i wdrożyć właściwy sposób obiegu dokumentów w jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych,
  • jak stworzyć odpowiedni dla jednostki sposób tworzenia skonsolidowanych deklaracji VAT,
  • jak należy przygotować podległe jednostki, które do tej pory nie były podatnikiem VAT (w szczególności oświata i pomoc społeczna),
  • w jaki sposób centrum usług wspólnych może być pomocne we wdrażaniu centralizacji VAT,
  • czy i kiedy centralizacja VAT oznaczać może konieczność zwrotu dotacji z UE,
  • jaki jest wpływ centralizacji na rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi,
  • jakie dane powinny być zamieszczane na fakturach i czy w związku z centralizacją trzeba zmienić umowy,
  • jaką metodę proporcjonalnego odliczania VAT należy zastosować w danej sytuacji (prewspółczynnik, współczynnik czy oba te wskaźniki).

Publikację można zamówić w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H. Beck: ksiegarnia.beck.pl.

Grzybowska Park

Crido Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail
Newsletter