Raporty i książki

Zmiany w podatkach i księgowości 2018

10 kwietnia 2018
Ukazała się publikacja Wydawnictwa C.H. Beck „Zmiany w podatkach i księgowości 2018” współautorstwa Crido. W publikacji można m.in. znaleźć przygotowany przez Eweliną Stamblewską-Urbaniak oraz Adama Zbroińskiego opis zmian w cenach transferowych obowiązujących od 2018 r. oraz w zakresie ograniczenia odliczalności wydatków na rzecz podmiotów powiązanych. Przypomniano również zmiany, które weszły w życie w 2017 r. Z kolei Robert Łuszczyna przedstawił nowe obowiązki dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie jednolitego pliku kontrolnego. więcej

Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand

22 stycznia 2018
Eksperci z Crido Taxand wraz z wydawnictwem Wolters Kluwer przygotowali czwarte wydanie „Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand”. Publikacja zawiera 57 aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego - ustaw i rozporządzeń oraz komentarzy eksperckich do wybranych ustaw. więcej

Raport Wsparcie działalności B+R+I w Polsce – analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców przeprowadzonych w latach 2015-2016

8 listopada 2017
1589 innowacyjnych projektów otrzymało dotacje z budżetu UE na lata 2015-2016 w ramach konkursów z POIR, w których wsparcie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców. więcej

Podatki 2017 z komentarzem Crido Taxand

23 stycznia 2017
Eksperci z Crido Taxand wraz z wydawnictwem Wolters Kluwer przygotowali publikację pt.: „Podatki 2017 z komentarzem Crido Taxand”. więcej

Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

11 września 2016
Eksperci Crido Taxand wraz z wydawnictwem C.H. Beck wydali publikację pt. „Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych”. Książka zawiera zbiór analiz i porad autorów związanych z przeprowadzaniem procesu centralizacji VAT zarówno w dużych miastach, jak i małych gminach. więcej

Raport Taxand Global - Podsumowanie z implementacji programu BEPS

14 lutego 2016
Prezentujemy raport „Taxand Global BEPS Report. Impact of BEPS across Taxand jurisdictions” opracowany przez ekspertów sieci Taxand. Raport opisuje proces wdrażania BEPS w poszczególnych państwach, w których działa sieć Taxand. więcej

Podatki 2016 z komentarzem Crido Taxand

20 stycznia 2016
Eksperci z Crido Taxand wraz z wydawnictwem Wolters Kluwer przygotowali II edycję publikacji pt.: „Podatki 2016 z komentarzem Crido Taxand”. Jest to kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych, opatrzony komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami doradców podatkowych z Crido Taxand. Publikacja zawiera: 54 aktualne akty prawne z zakresu prawa podatkowego, praktyczne tabele i schematy oraz komentarze do wybranych ustaw. więcej

Raport: Podatek od handlu w kontekście regulacji i zasad unijnych

22 grudnia 2015
Crido Taxand przygotowało raport pt. „Podatek od handlu w kontekście regulacji i zasad unijnych”. Celem raportu jest ocena propozycji legislacyjnych dotyczących wprowadzenia podatku od handlu w kontekście ich dopuszczalności w świetle obowiązujących aktualnie kluczowych regulacji i zasad wynikających z prawa Unii Europejskiej. więcej

Raport: Członkowie zarządu na celowniku organów skarbowych

16 grudnia 2015
Aż w 95% przypadków spraw karnych skarbowych sąd orzekał o winie oskarżonych, z czego tylko w 4% warunkowo umorzył postępowanie. Zdecydowana większość osób uznanych za winne w trakcie postępowania karnego skarbowego to członkowie zarządu, głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Najczęściej sprawcy odpowiadali za przestępstwa lub wykroczenia związane z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o PIT (43%), w drugiej kolejności z VAT (33%). To główne wnioski wynikające z raportu „Członkowie zarządu na celowniku organów skarbowych”, przygotowanego przez Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych Crido Taxand i Crido Legal. więcej

Przedsiębiorcy + badania i rozwój = siła polskiej innowacji (V edycja raportu "Rynek B+R+I w Polsce")

25 listopada 2015
Szefowie polskich firm widzą w działalności B+R+I szansę na zwiększenie przychodów i ekspansję na nowe rynki. Może im w tym pomóc dostęp do szeregu instrumentów wsparcia, w tym z funduszy UE. Szczególną szansą dla przedsiębiorców są ustanawiane przez NCBR programy wspierające działalność B+R, które do podziału mają ponad 3,85 mld EUR. Aby skutecznie skorzystać z tych możliwości, trzeba tylko odnaleźć się w gąszczu programów, a ubiegając się o dotację pamiętać m.in. o tym, aby opisywany produkt był innowacyjny, rezultaty projektu stanowiły nowość, uregulowane były kwestie własności intelektualnej i aby projekt wpisywał się w Krajową lub Regionalną Inteligentną Specjalizację. więcej